คัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือสถานศึกษาเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยขอให้คัดกรองเด็กเล็กทุกเช้า ทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่น เพื่อเตรียมการป้องกันเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมของโรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยโรคที่มักเกิดกับเด็กในช่วงเปิดเทอม คือ โรคมือ เท้า ปาก

ซึ่งพบได้มากช่วงหน้าฝน และมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก แนะนำให้ผู้ปกครอง ผู้เลี้ยงดูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และสถานรับเลี้ยงเด็ก ตระหนักและระมัดระวังโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งเกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่กันได้ง่าย โดยเฉพาะในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง ซึ่งเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย หรือติดต่อจากการ ไอ จาม รดกัน โรคนี้อาจมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ผื่น ตุ่มน้ำใส หรือเม็ดแดงๆ ในปาก ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือก้น ซึ่งหายได้เองใน 7-10 วัน ทั้งนี้ โรคนี้ไม่มียารักษา ไม่มีวัคซีน จะรักษาตามอาการ ถ้าหากเด็กมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ ต้องรีบนำเด็กไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth