“บิ้กน้อย”ติดตามตั้งศูนย์ประสานงานผลิตพัฒนากำลังคนอาชีวะ

“สุรเชษฐ์”ตามงานตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หวังให้เป็นสมองวางแผนผลิตกำลังคนรอบรับตลาดแรงงานในอนาคต พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และรับฟังความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้แทนองค์กรหลัก สถานศึกษา สถานประกอบการ และหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้เน้นย้ำนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่า ที่สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  และ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่ง ศธ.ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)เสนอแผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเดิมได้เริ่มต้นจากพื้นที่อีอีซี และเมื่อดำเนินการไประยะหนึ่งแล้ว ก็เห็นความจำเป็นที่ต้องมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา  6 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคใต้ชายแดน  ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ตอนบน  และภาคกลาง  ซึ่งขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์ฯไปแล้ว 2 แห่ง ที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ชายแดน ส่วนอีก 4 ศูนย์จะเร่งดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในปีนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews