รร.บ้านป่าสัก ขจัดปัญหาอ่านไม่ออกด้วย ‘บันไดนักอ่าน’

เด็กไทยอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับเด็กไทย ในยุคปัจจุบัน เพราะจากข้อมูลของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า สถานการณ์การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ปี 2555 เด็ก ป.1 อ่านไม่ออก 5.71% เขียนไม่ได้ 7.63% ซึ่งปัญหานี้จะส่งผลถึงความสามารถและทักษะของเด็กเมื่อโตขึ้นได้

ทั้งความสามารถด้าน การเรียนรู้ ความฉลาด/ความรอบรู้ทางสุขภาพ (Health literacy) จากตัวเลขดังกล่าวบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มากมายอะไร แต่ในทางกลับกันและในทางปฏิบัติ ตัวเลขเด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ณ เวลานี้ไม่ควรมีเลยมากกว่า
และจากปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียนนี้ ทำให้หลายโรงเรียนที่มีปัญหาได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานั้น โดยที่ โรงเรียนบ้านป่าสัก ต.น้ำปาย อ.แม่จริม จ.น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ มีนักเรียนตั้งแต่ ชั้นป.1 ถึง ป.6 รวม 61 คน แต่ผลการทดสอบการอ่านระดับ เขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับต่ำ ยังไม่น่าเป็นที่พอใจ คุณครูทั้งโรงเรียนตระหนักถึงปัญหานี้ จึง ได้ร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา การอ่านของนักเรียน ทำให้เกิดเป็นนวัตกรรม “บันไดนักอ่าน” ขึ้นมา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth