วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ร้องคุุ้มครองชั่วคราว บ.ทีพีไอรุกที่

ศาลปกครองกลางลงพื้นที่ กรณีถ้ำพระโพธิสัตว์ ร้องคุ้มครองชั่วคราว บริษัททีพีไอฯรุกที่ พร้อมยื่นฟ้อง ก.อุตฯ-กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ออกประทานบัตรโดยมิชอบ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ณ.ศาลาการเปรียญวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายธนกฤต กิตติวัฒน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองกลาง

พร้อมด้วย นางอังคณา เสาธงทอง ตุลาการเจ้าของสำนวน ตุลาการศาลปกครองกลาง และนางจักราวดี มนูญพงศ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง นำเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ (เผชิญสืบ) ในคดีที่นายอนันต์ชัย ไชยเดช บริษัทกฎหมายอนันต์ชัย ไชยเดช จำกัด ผู้ได้รับมอบอำนาจจากพระครูวิลาสปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ตามคดีเลขที่ ส.3/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ในข้อหาออกประทานบัตรการทำเหมืองแร่แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) โดยมิชอบ และขอให้ศาลปกครองกลางคุ้มครองชั่วคราวมิให้ บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ หยุดการระเบิดหินทำเหมืองแร่ในแปลงสัมปทานที่มีคดีต่อกันอยู่ไว้ชั่วคราว

โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่ถูกฟ้อง  ผู้แทนบริษัท ทีพีไอ โพลีนฯ ในฐานะ (ผู้ร้องสอด)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมรับฟังการไต่สวนคู่กรณีเป็นจำนวนมาก ระหว่างการไต่สวน นายธนกฤต และคณะได้เดินทางขึ้นไปยังถ้ำพระโพธิสัตว์ ที่อยู่ด้านหลังวัด เพื่อดูสภาพ ภาพสมัยทวารวดี อายุกว่า 1,000 ปี ที่ประทับอยู่ภายในผนังถ้ำ และตรวจสอบพระปรมาภิไธย(ย่อ)ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า (ร.5) ที่ประดิษฐานอยู่บริเวณปากถ้ำขณะเสด็จประพาสวัดถ้ำพระโพธิสัตว์

ต่อในเวลา 14.30 น. ในช่วงบ่ายฝ่ายผู้ถูกฟ้อง (กรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ) ได้ให้เจ้าหน้าที่นำ(โดรน) ขึ้นถ่ายภาพมุมสูงลิงค์ภาพกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดูสภาพแวดล้อมในบริเวณวัด และ เหมืองที่ได้รับสัมปทานประกอบการไต่สวน  หลังไต่สวนไปได้เล็กน้อย ตุลาการฯยังได้นำผู้เกี่ยวข้องเดินทางไปดูการระเบิดหิน ที่บริเวณหน้าเหมืองแปลงสัมปทาน ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีนฯถูกร้องเรียนอยู่ด้วย หลังกลับมาจากดูการระเบิดหินแล้ว ได้มีการไต่สวนคู่กรณีในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมก่อนสรุปให้คู่กรณีทราบ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำข้อมูลต่างๆที่ไต่สวน (เผชิญสืบ) ในวันนี้ไปพิจารณาเพื่อประกอบการที่จะสั่งให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ตามที่ผู้ฟ้องร้องไว้หรือไม่ และรวบรวมประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมในการพิจารณาในคดีที่ทางวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ยื่นฟ้อง กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นลำดับถัดไป โดยใช้เวลาการไต่สวนเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 18.10 น.

สำหรับเรื่องดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือน มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการวัดถ้ำพระโพธิสัตว์ ได้เข้าร้องเรียนกับ “เดลินิวส์”ให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปกำกับดูแล การระเบิดหิน ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติธรรม ด้วยเกรงแรงระเบิดจะส่งผลกระทบต่อภาพจำหลักสมัยทวารวดี และพระปรมาภิไธย ย่อ (จปร) ของ ร.5 จะชำรุดเสียหาย ตลอดจนการเข้าทำเหมืองแร่ของ ทีพีไอฯยังเป็นการบุกรุก ฝูงลิง (ป่า) ที่เคยหากินอยู่บนภูเขาแปลงสัมทานต้องเดือดร้อนหลบมาหาอาหารและรบกวรประชาชนที่มาท่องเที่ยวถ้ำพระโพธิสัตว์หลายร้อยตัว ซึ่งในครั้งนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบแต่ยังไม่มีการแก้ไข ทางวัดถ้ำพระโพธิสัตว์จึงมอบอำนาจให้ ทนายความยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในเวลาต่อมา อันเป็นที่มาของ ตุลาการศาลปกครองกลาง ต้องลงพื้นที่เผชิญสืบดังกล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews