สพฐ.ไม่ทิ้งเด็กพิเศษจัดเรียนร่วมเด็กปกติ

สพฐ.เดินหน้าจัดเรียนร่วม ย้ำดูแลเด็กทุกกลุ่ม ขณะที่ ผอ.รร.พญาไท เผยจัดเรียนร่วมกว่า 10 ปี จ้างครูจบเอกการศึกษาพิเศษโดยตรงดูแลเด็กพิเศษ วันนี้( 27พ.ย.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวถึงการดูแลเด็กพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.) ว่า สพฐ.มีหน้าที่ให้การดูแลเด็กทุกกลุ่มอยู่แล้ว

ซึ่งรวมถึงเด็กไม่มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญาโดยมีศูนย์ฟื้นฟูบำบัดที่เรียกว่าศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด และ ขณะนี้ได้ขยายไปยังอำเภอ เพื่อดูแลเพื่อฟื้นฟูให้มีพัฒนาการ และยังมีการส่งเสริมให้นักเรียนกลุ่มนี้ได้เรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้มีพัฒนาการดียิ่งขึ้น เพราะเราถือว่าเด็กกลุ่มนี้ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและเป็นคนดีของสังคมได้

“สพฐ.จะไม่ทอดทิ้งเด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลเด็กทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กพิเศษที่จะต้องได้รับการดูแล ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีความพร้อมจัดการศึกษาแบบเรียนรวมสามารถดำเนินการได้  โดยมีการจัดอัตราครูอัตราจ้างที่รับการพัฒนาและมีความรู้เพื่อดูแลเด็กกลุ่มนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สังคมอาจจะยังไม่รู้ว่า เราเข้าไปดูแลฟื้นฟูบำบัดและจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่อยู่ในโรงพยาบาล เด็กที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยเช่นกัน เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนพัฒนาได้”เลขาธิการกพฐ.กล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews