ส่งออกข้าวไทย 7 เดือนแรกปีนี้ทำได้แล้วกว่า 6.3 ล้านตัน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยยอดส่งออกข้าว 7 เดือนแรกไทยปีนี้ ทำได้แล้วกว่า 6.37 ล้านตัน มั่นใจส่งออกข้าวปีนี้ เป็นไปตามเป้า 10 ล้านตัน พร้อมเดินหน้าทำตลาดข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ว่า ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 6.37 ล้านตัน มูลค่า 94,492 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่มีปริมาณส่งออกข้าว 5.46 ล้านตัน มูลค่า 86,155 ล้านบาท หรือด้านปริมาณร้อยละ 16.67 และด้านมูลค่าร้อยละ 9.68 ตามลำดับ โดยข้าวที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับ 1 คือ ข้าวขาว (ร้อยละ 48) รองลงมาได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย (ร้อยละ 22) และ ข้าวนึ่ง (ร้อยละ 22)

สำหรับสถานการณ์ภาพรวมการส่งออกข้าวในครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีตามปริมาณความต้องการข้าวในตลาดหลักที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะผลผลิตข้าวในหลายประเทศเสียหายจากภัยแล้งและน้ำท่วม เช่น บังคลาเทศและศรีลังกา สำหรับตลาดแอฟริกา พบว่าสภาพเศรษฐกิจ มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นส่งผลให้มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ อิรัก อิหร่าน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้หยุดการนำเข้าข้าวจากไทย ก็เริ่มกลับมานำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ทำให้มั่นใจว่าไทยจะสามารถ ส่งออกข้าวได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10 ล้านตัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า ปี 2560 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมขยายตลาดเชิงรุกกับประเทศผู้นำเข้าสำคัญในทุกภูมิภาคทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าในตลาดจีน ญี่ปุ่นและฮ่องกง และเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทย เช่น งาน Biofach เยอรมนี งาน Foodex ญี่ปุ่น งาน Thai Festival เดนมาร์ก รวมทั้งการจัดงาน Thailand Rice Convention 2017 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้นำเข้า/ผู้ซื้อข้าวจากทั่วโลก สำหรับปี 2561 กระทรวงพาณิชย์จัดทำแผนขยายตลาดข้าวไทยเชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและกระตุ้นการบริโภคข้าวไทยร่วมกับร้านอาหาร/ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ห้างสรรพสินค้ากว่า 15 โครงการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก และการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าว ทั้งในกลุ่มประเทศตลาดดั้งเดิมและตลาดใหม่ เช่น กลุ่มประเทศในภูมิภาค อเมริกากลางและใต้ คาดว่าจะช่วยสร้างช่องทางในการขยายตลาดข้าวไทยและสามารถหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวปี 2560/61 ที่กำลังจะออกสู่ตลาดและจะสามารถช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไทย ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยให้เกษตรกร ขายข้าวเปลือกได้ในราคาดีขึ้น-สำนักข่าวไทย