อย. ห้ามผลิต นำเข้า ซื้อขายเทียนละลายขี้หู

อย. ออกมาตรการห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความเสียหายรวมทั้งคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ตรวจพบอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูปทรงคล้ายเทียนหรือลักษณะอื่นใด ผลิตมาจากวัสดุติดไฟ และสามารถสอดใส่เข้าไปในรูหูได้โดยอ้างหลักการทำงานที่ใช้ความร้อนทำให้เกิดสูญญากาศที่จะดูดขี้หูขึ้นมารวมกันในส่วนปลายด้านหนึ่ง ทั้งนี้ อย. ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว พบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู (Ear candle) ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ แผลไหม้ เยื่อแก้วหูทะลุ ขี้หูอุดตัน สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น และจากผลวิจัยในต่างประเทศ พบว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ทำให้เกิดแรงดูดเพื่อดึงขี้หูออกจากรูหูตามที่กล่าวอ้าง นอกจากนี้ยังพบการห้ามขายสินค้าดังกล่าวทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดาอีกด้วย ดังนั้น อย. จึงมีมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์เทียนละลายขี้หู พ.ศ.2560 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth