ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวเขาและชาวไทยพื้นราบจากโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ชาวบ้านฐานะยากจนมีความรู้ความสามารถในการสร้างงานศิลปาชีพพิเศษเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ Continue reading

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน

ที่นี่คือผืนป่าอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางของป่ารอยต่อผืนใหญ่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้วครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 683,750 ไร่ มียอดเขาสูงสุดคือเขาสิบห้าชั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเขตรักษาพันธุ์ฯ มีความสูงประมาณ 802 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง Continue reading

วัดชุมพลนิกายาราม

วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หัวเกาะบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดต่อกับเขตอุปจาระพระราชวังบางปะอิน และอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้จึงเป็นอีกวัดที่มีทัศนียภาพงดงามน่าชม
สันนิษฐานว่าสร้างโดยพระเจ้าปราสาททองในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปีวอก พ.ศ. 2175 ตรงบริเวณที่เป็นเคหสถานเดิมของพระราชชนนีของพระองค์ วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะในยุครัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 จนมีอาคารต่าง ๆ ดังเช่นที่ปรากฏในปัจจุบันนี้
สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดแห่งนี้คือพระอุโบสถหลังงาม ภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปหินทรายปูนปั้นถึง 7 องค์ ซึ่งนับว่าเป็นคติการประดิษฐานพระประธานที่แปลกไปจากที่อื่น ได้แก่ พระวิปัสสีสิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ กัสสปะ และโคตมะ พร้อมด้วยพระสาวกอีก 4 องค์ นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมภิกษุณีครองจีวรมิดชิด ซึ่งหาดูได้ยาก รวมถึงพระศรีอาริยะเมตไตรโพธิสัตว์เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานอยู่ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ
ภายในพระอุโบสถปรากฏภาพเขียนพระพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์ ที่ฝาผนังทุกด้านอย่างงดงาม แม้จะได้รับการดูแลอย่างดี แต่ด้วยกาลเวลาผ่านไปภาพเขียนส่วนหนึ่งก็ได้ลบเลือนไปบ้างแล้ว และที่บานประตูมีภาพวาดของเครื่องบูชาแบบจีนซึ่งต่างจากวัดอื่น ๆ ซึ่งมักวาดภาพของทวารบาลนั่นเอง
Continue reading

บ้านศิลปิน

สถานที่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่นำพาทุกคนก้าวเข้าสู่โลก แห่งศิลปะ ผ่านการจัดแสดงผลงานศิลป์หลายแขนงอันทรงคุณค่าที่หมุนเวียนสับเปลี่นกันไปในแต่ละเดือน บ้านศิลปินแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากความคิดของคุณชุมพล ดอนสกุล นักสะสมงานศิลปะ ร่วมกับ คุณทวี เกศางาม ศิลปินผู้มีความมุ่งมั่น ทั้งสองชื่นชอบในงานศิลปะเหมือนกันจึงได้ชักชวนเพื่อนฝูงศิลปินที่รู้จัก 19 คน รวมตัวกัน เป็นกลุ่ม “Hua Hin Artists” ขึ้นมา พร้อมกับจัดสร้างสตูดิโอทำงานอันเรียบง่ายของศิลปินแต่ละคนรวมกัน อยู่ภายในบ้านศิลปินหลังใหญ่หลังนี้ โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ด้วยกัน ได้แก่
– หอศิลป์แสดงผลงานศิลปะ ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานชั้นครูที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน
– ที่พำนักและสตูดิโอสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินในกลุ่มเมืองหัวหิน
– บ้านดินแสดงผลงานประติมากรรมดินเผา โดยนายดีและแม่องุ่น
– บ้านวาดเขียน อันเป็นสถานที่สำหรับสอนวาดภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยครูนาง
นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะหลากหลายแขนง ถ่ายรูปมุมสวยที่เต็มไปด้วยอารมณ์ศิลปะ และหากเดินชมจนรู้สึกเหนื่อยล้า ยังสามารถนั่งพักผ่อนจิบกาแฟจากร้านกาแฟน่ารักที่เสิร์ฟกาแฟหอมกรุ่น
Continue reading

ศาลาธนารักษ์ 1

รียนรู้และภาคภูมิใจในทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติผ่านเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ของยุคสมัยต่างๆ โดยจะเน้นไปที่การจัดแสดงเงินตราสมัยล้านนาเป็นพิเศษ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงเป็นสองชั้นด้วยกัน ได้แก่ บริเวณชั้นล่าง เป็นที่จัดแสดงเหรียญแบบต่างๆ ในแต่ละยุคสมัย Continue reading

อุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จ

ที่นี่มีชื่อเดิมว่าวนอุทยานน้ำตกแพง ก่อนกลายมาเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกธารเสด็จในปัจจุบัน โดยพื้นที่ 41,251 ไร่ ของอุทยานฯ แห่งนี้ได้รวมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน และพื้นที่ป่าที่อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งเกาะต่าง ๆ ที่อยู่รอบเกาะพะงันเข้าไว้ด้วยกัน
Continue reading

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดอ่างทอง

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1. ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง เข้าทางวัดจันทร์นิมิต ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ที่นี่ได้รับรางวัลแปลงไร่นาสวนผสมและผู้หญิงเก่ง สาขาเกษตรกรรมระดับชาติประจำปี ๒๕๔๔ คุณสมจิตทำไร่นาสวนผสมหลายอย่างบนพื้นที่ประมาณ 13 ไร่ นา 10 ไร่ Continue reading